Softvér Avigilon


Avigilon Control Center

Spolupráca užívateľov

ACC 6 umožňuje viacerým užívateľom prezerať a pracovať s rovnakými zábermi, rozložením a rozhraním v reálnom čase. Jedným kliknutím je možné odovzdať svoj pohľad ostatným užívateľom.


Jedinečná technológia mazania

Pre každú kameru je možné nastaviť jedinečnú technológiu mazania. Vďaka tejto technológii je možné neustále nahrávať v najlepšej možnej kvalite s najlepšou snímkovosťou. Po nastavenom čase sa v zázname premaže polovica snímkov, z ktorej je možné znova premazať ďaľšiu polovicu snímkov. Pri kamerách H3 série možno definovať čas, po ktorom bude dostupné iba CIF rozlíšenie.


Súbežné nahrávanie / nahrávanie pri zlyhaní

Väčšie systémy často vyžadujú lepšiu ochranu proti zlyhaniu servera, siete, diskov atď. Avigilon Control Center Enterprise podporuje dve možnosti pokročilého záložného nahrávania, ktoré zaručia najvyššiu bezpečnosť ochrany záznamu. V prípade výpadku hlavného systému je možné nastaviť sekundárny resp. terciálny server, ktorý spustí nahrávanie v prípade zlyhania hlavného servera.


Správa serverov pri zlyhaní

ACC umožňuje zoskupiť spoločne, ako jeden celok, až 100 serverov bez potreby vyhradeného servera pre správu, t.j., ak jeden server „spadne“, ostatné zostávajú plne funkčné. Všetky užívateľské nastavenia, udalosti, alarmy a ďaľšie dôležité informácie zostanú nedotknuté a predchádza sa zbytočným opätovným nastaveniam systému.


 • e-mapy, webstránky
 • podpora viacerých monitorov - virtuálna matica
 • automatický upgrade kamier a klientov
 • rozpoznávanie EČV
 • mobilný prístup
 • texty z registračných pokladní  ACC Core ACC Standard ACC Enterprise
maximálny počet kamier 24 75 300
maximálny počet klientov (súbežne) 2 10 neobmedzene
pravidlá - 50 neobmedzene
Avigilon Appearance Search - - áno
podpora HD pro série - - áno
podpora webstránok, máp - áno áno
podpora windows autentifikácie - - áno
alarmy - - áno
plánovaná záloha - - áno
súbežné nahrávanie, nahrávanie pri zlyhaní - - áno
virtuálna matica - - áno
POS, audio, uloženie pohľadov - áno áno

analyza

Video analýza

Inteligentná analýza od Avigilonu je ako jediná postavená na detekcii a porovnávaní vzorov jednotlivých objektov. Na rozdiel od ostatných objektových videoanalýz nie je nutné komplikovane nastavovať rôzne detekčné pravidlá, ako veľkosť objektu a vzdialenosti. Ako objekt môže byť detekovaná osoba, vozidlo alebo neznámy objekt. Umelá inteligencia sa stále učí a zdokonaľuje na základe poznávania konkrétnej scény ako aj na príklade, kedy je operátor schopný označiť chybné výsledky.

 • zabudovaná v kamerách H3A a H4
 • detekcia osoby a vozidla
 • jedinečná analýza s umelou inteligenciou
 • vysoká úspešnosť detekcie
 • jednoduchá inštalácia bez potreby nastavenia
 • vyhľadanie osoby alebo vozidla vo všetkých kamerách v systéme
 • detekcia nezvyčajného pohybu (napr. auto na chodníku)

Ukážky kamier:

29MP-HD-PRO-C - STIAHNUŤ

16MP-HD-PRO-C - STIAHNUŤ

5MP-HD - STIAHNUŤ

5MP-HD - STIAHNUŤ


Prehrávač

STIAHNUŤ

Kalkulačky

Na výber vhodnej kamery - ONLINE

Pre výpočet diskového priestoru - ONLINE

Kalkulačky - STIAHNUŤ


Nová kalkulačka - System Design tool - nutné inštalovať AdobeAir,ktorý je súčasťou balíka STIAHNUŤ offline

 

Softvér

Avigilon Control Center Server - STIAHNUŤ

Avigilon Control Center Client - STIAHNUŤ


Mobilná aplikácia Avigilon Control Center Mobile

google play app store


Video návody na kalkulačku System Design tool


 


Video návody na Avigilon Control Center 5